Skip to main content
Tunisienspecialisten

Internet Policy

Internet är ett verktyg och får för privat bruk användas i såda omfattning att det inte inkräktar på arbetet eller medför onödiga kostnader.

Om det av kontrollerna framgår att riktlinjerna överträtts kan ärendet komma att utredas av personalchef. Vi kommer i första hand försöka åstadkomma rättelse genom påpekande eller liknande förförande. Vid allvarligare missbruk kan disciplinära åtgärder komma att vidtas.

All användning av internet registreras i en logg. Loggningen omfattar uppgifter om användarnamn och namnet på den webbplatsen som besökts.

Almena webbplats använder cookies. Alla som besöker en webbplats som använder cookies måste enligt lag få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad de används till och hur man kan välja bort dem.

Har ni frågor så får ni gärna mejla oss på info@almena.se 

 

 

 

 

Fritextsökning
  • Vi har statlig resegaranti hos Kammarkollefiet
  • nets logo
  • SRF logo
  • visa logo
  • iata logo