Skip to main content
Tunisienspecialisten

ÅTERBETALNINGSGARANTI-FULL ÅTERBETALNING 

Få pengarna tillbaka vid en avbokning eller vid inställd resa. Återbetalningsgarantin gäller på alla Almenas direktflyg. Återbetalningstiden varierar stort (från 24 timmar till flera veckor) beroende på ärende och situationer. Vi kommer naturligtvis göra allt vi kan för att ordna med din återbetalning så snart som möjligt.

För resor med reguljärflyg så gäller flygbolagens egna regler gällande återbetalning.

Flexibel ombokning

För att du ska kunna känna dig 100% trygg med din resa till Tunisien så erbjuder vi dig möjligheten att boka om din resa till ett nytt avresedatum kostnadsfritt fram till 30 dagar innan avresa.

Detta gäller när du bokar en resa eller redan har en resa bokad som avgår senast den 31 december 2021:

Fri ombokning fram till ditt avresedatum om du eller någon av dina medresenärer får Covid-19

Om priset för det nya avresedatumet är högre än ursprungspriset betalar du endast mellanskillnaden.

Fri avbokning - gäller med Almenas direktflyg fram till 60 dagar innan avresa.

Du behöver endast betala anmälningsavgiften senast 7 dagar efter att du bokat paketresan. Vid en avbokning får du tillbaka det hela inbetalda beloppet, minus en administrativ kostnad på 250 kronor per person.

Resenärers rätt att avboka en paketresa på grund av oundvikliga och extraordinära omständigheter på resmålet.

Både vi som arrangör och du som resenär har rätt att säga upp avtalet om genomförandet av paketresan eller transporten av passagerare till resmålet väsentligen påverkas av oundvikliga och extraordinära händelser på resmålet eller i dess omedelbara närhet. Med oundvikliga och extraordinära omständigheter avses till exempel allvarliga säkerhetsproblem som utbrott av allvarlig sjukdom, naturkatastrofer eller terrorism. Resenären har i sådana fall rätt att säga upp avtalet utan att betala någon avbokningsavgift. Om arrangören säger upp avtalet i enlighet med denna punkt har resenären inte rätt till skadestånd. Resenären har i sådana fall rätt till full återbetalning.

Resenären har inte rätt att säga upp avtalet om de oundvikliga och extraordinära händelserna var allmänt kända vid tidpunkten när avtalet ingicks.

För att utreda om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits, ska sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas. Från och med 14 dagar innan avresa är en gällande avrådan från UD grund för uppsägning om avrådan omfattar tidpunkten för resenärens resa. En gällande avrådan från UD ska också anses utgöra grund för uppsägning om det i annat fall står klart att de omständigheter som ligger till grund för avrådan påverkar eller kommer att påverka resmålet vid tidpunkten för resenärens resa.

Avbokning vid sjukdom: Blir du eller någon nära sjuk, får du avboka din resa och får pengar tillbaka mot uppvisande av läkarintyg. 

Fritextsökning
  • Vi har statlig resegaranti hos Kammarkollefiet
  • klarna logo
  • SRF logo
  • visa logo
  • iata logo