2017-11-01: Flyginformation

Vi startar igen den 12 juni 2018

Planet lyfter från Monastir kl 06:00,  från Köpenhamn kl 11:10  

och från Arlanda kl 13:15